วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

ชนิดของกระดูก

กระดูก (Bones)

กระดูกเป็นอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นโครงร่างแข็งภายใน (endoskeleton) ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง หน้าที่หลักของกระดูกคือการค้ำจุนโครงสร้างของร่างกาย การเคลื่อนไหว การสะสมแร่ธาตุและการสร้างเซลล์เม็ดเลือด

ชนิดของกระดูก
สามารถจำแนกรูปร่างของกระดูกได้ 5 แบบคือ
1.กระดูกแบบยาว (Long bone) เป็นกระดูกที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง และประกอบด้วยส่วนกลางกระดูก หรือไดอะไฟซิส (diaphysis) และส่วนปลายกระดูก หรืออิพิไฟซิส (epiphyses) กระดูกชนิดนี้เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในกระดูกรยางค์

กระดูกแบบยาว (Long bone)

2.กระดูกแบบสั้น (Short bone) เป็นกระดูกที่มีลักษณะคล้ายลูกบาศก์ เช่นกระดูกของข้อมือและข้อเท้า
  
กระดูกแบบสั้น (Short bone)

3.กระดูกแบบแบน (Flat bone) เป็นกระดูกที่มีลักษณะเป็นระนาบหรือโค้ง แต่จะมีชั้นของกระดูกเนื้อแน่นขนาบไปกับกระดูกเนื้อโปร่ง ตัวอย่างเช่น กระดูกของกะโหลกศีรษะ และกระดูกอก

กระดูกแบบแบน (Flat bone)

4.กระดูกรูปร่างไม่แน่นอน (Irregular bone) เป็นกระดูกที่มีรูปร่างพิเศษ เช่นที่พบในกระดูกสันหลัง และกระดูกเชิงกราน

กระดูกสันหลัง
กระดูกเชิงกราน

5.กระดูกเซซามอยด์ (Sesamoid bone) จัดเป็นกระดูกแบบสั้นรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นกระดูกที่ฝังตัวอยู่ในเอ็น ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ กระดูกสะบ้า (patella) ที่ฝังอยู่ในเอ็นของบริเวณเข่า

กระดูกสะบ้า

9 ความคิดเห็น:

 1. ดีอ่ะ เข้าใจมากขึ้น ^^

  ตอบลบ
 2. รูปประกอบชัดเจน เข้าใจง่ายดี

  ตอบลบ
 3. ภาพแจ่มดี เข้าใจง่าย สั้นๆ

  ตอบลบ
 4. ว่าที่แพทย์หญิงแน่เรา

  ตอบลบ
 5. เอาไว้แทะกระดูก อิอิ

  ตอบลบ
 6. กระ ดูก ๆ ๆ น่า กัว ๆ ๆ

  ตอบลบ